Contact

In dit hoofdstuk lees je hoe je de school kunt bereiken. Ook de belangrijkste contactpersonen bij Aeres VMBO Velp staan hier op een rij.

Aeres VMBO Velp

 • Je ouders kunnen je ziekmelden via absentievelp@aeres.nl of 088 - 020 5200
 • Op schooldagen is de school open van 08.00 tot 16.30 uur
 • Het algemene telefoonnummer is 088 - 020 5200
 • E-mail: vmbo.velp@aeres.nl
 • Ons bezoekadres: Pinkenbergseweg 5f, 6881 BA Velp
 • Ons postadres: Postbus 301, 6880 AH Velp

Schoolleiding

 • Directeur: Mevrouw M. Rensen (m.rensen@aeres.nl)
 • Teamleider vmbo onderbouw: Mevrouw M. van Beerendonk (m.van.beerendonk@aeres.nl)
 • Teamleider vmbo bovenbouw: De heer C. Bartels (c.bartels@aeres.nl)

Administratie

 • Mevrouw M. Somsen (m.somsen@aeres.nl)

Dagcoördinator

 • Mevrouw L. de Jong (l.de.jong@aeres.nl)

Decaan

 • Mevrouw J. Dogger (j.e.dogger@aeres.nl)

Examensecretaris

 • Mevrouw S. Kamerman-Mostard (s.mostard@aeres.nl)

Contactpersoon veilig schoolklimaat

 • Mevrouw L. Tromp (l.tromp@aeres.nl)

Antipestcoördinator

 • Mevrouw I. van Galen (i.vangalen@aeres.nl)

Zorgcoördinatoren

 • Mevrouw I. van Galen (i.vangalen@aeres.nl)
 • Mevrouw L. Tromp (l.tromp@aeres.nl)

Onze school wordt bestuurd door Aeres. Het College van Bestuur bestaat uit:

 • De heer B.M.P. Pellikaan, voorzitter
 • De heer M.H.C. Komen, vicevoorzitter

Instellingsdirectie Aeres VMBO & MBO

 • Mevrouw G.J.M. Kruijer
 • De heer A. R. Jaarsma

Het adres van Aeres Postadres: Postbus 245, 6710 BE Ede Bezoekadres: Bovenbuurtweg 27, 6717 XA Ede Telefoon 088 - 020 70 20

© Aeres 2022

Disclaimer Aan deze schoolgids kunnen geen rechten worden ontleend.