De school

Aeres VMBO Velp is een groen-creatieve vmbo-school. Heb je een diploma van onze school? Dan kun je daarna kiezen uit veel goede mbo-opleidingen. We zijn een zorgzame school. Je krijgt dan ook veel persoonlijke aandacht en begeleiding.

“Dit is niet zo’n grote school en dat vind ik erg fijn. De leraren zijn superaardig en iedereen kent elkaar. Als er iets is, dan kun je altijd bij een docent terecht. Daardoor ben je hier snel gewend.”

Kaya

Talent voor groei

Bij ons op school krijg je leuk en inspirerend les. We vinden het belangrijk dat je op een goede manier leert leren. En dat je leert hoe je kunt blijven groeien. Ook in de toekomst! We werken veel samen met bedrijven in de buurt. Wat je leert op school, kun je zo in de praktijk gebruiken. Daardoor weet je precies waarom je bepaalde dingen moet leren. Natuurlijk is leren belangrijk, maar sociaal zijn is dat ook. Je werkt daarom veel samen met je klasgenoten.

Meer informatie over onze school lees je in het Schoolplan.

Leerwegen en diploma's

Bij ons kun je deze leerwegen volgen: • Basisberoepsgerichte leerweg (bb) • Kaderberoepsgerichte leerweg (kb) • Gemengde leerweg (gl)

Heb je extra hulp nodig? Bij alle leerwegen kun je leerwegondersteuning (lwoo) krijgen.

Tl-diploma halen Doe je vanaf het derde jaar de gemengde leerweg? Dan kun je misschien een extra vak volgen. Zo kun je een diploma voor de theoretische leerweg (tl) halen. Je haalt dan een diploma met zes theorievakken en een beroepsgericht vak.

Feiten en cijfers

Hoeveel leerlingen heeft de school?

 • Onze school heeft 542 leerlingen.
 • Ze komen uit de hele omgeving, van Doesburg tot Arnhem en van Duiven tot Oosterbeek.

Hoeveel leerlingen gingen over naar de volgende klas?

 • In 2020-2021 ging 98,43% van de leerlingen in de onderbouw over.
 • In 2020-2021 ging 94,39% van de leerlingen in de bovenbouw van vmbo-bb over.
 • In 2020-2021 ging 97,12% van de leerlingen in de bovenbouw van vmbo-kb over.
 • In 2020-2021 ging 97,30% van de leerlingen in de bovenbouw van vmbo-gl over.

Hoeveel leerlingen slaagden voor hun diploma?

 • In 2021 slaagden alle leerlingen van het vmbo-bb.
 • In 2021 slaagden alle leerlingen van het vmbo-kb.
 • In 2021 slaagden alle leerlingen van het vmbo-gl.

Hoeveel leerlingen gingen eerder van school? Soms gaan leerlingen van school af voordat ze hun diploma hebben gehaald. Dat heet ‘vroegtijdig de school verlaten’.

 • In het schooljaar 2020-2021 ging niemand uit de onderbouw eerder van school.
 • In de bovenbouw ging 0,54% van de leerlingen eerder van school.

Voor meer informatie Wil je meer weten over de resultaten van onze school? Kijk dan op Scholenopdekaart.nl. Wil je meer weten over leerlingen die vroegtijdig van school gaan? Kijk dan op OCWincijfers.nl.

Percentage doorstromers

onderbouw

bovenbouw vmbo-bb

bovenbouw vmbo-kb

bovenbouw vmbo-gl

Slagingspercentages

bovenbouw vmbo-bb

bovenbouw vmbo-kb

bovenbouw vmbo-gl

Overzicht van regels op school

Op onze school gelden regels. Zo is het bijvoorbeeld verplicht om aanwezig te zijn in de les. Een aantal regels lees je onder het kopje veilig en gezond in deze schoolgids. Wil je meer over onze andere regels lezen? Ze staan allemaal op Aeres VMBO. 

Voorwoord

Het onderwijs