Het onderwijs

Op school vinden we het belangrijk dat je veel leert. Meer dan alleen de lesstof! Tijdens algemene vakken en (groene) praktijkvakken leer je om kritisch te zijn. Om creatief te denken. Je leert goed communiceren. Je leert samen te werken met anderen en op onderzoek uit te gaan. Fouten maken mag, daar leer je van. Na het vmbo weet je welke kant je op wilt. Je hebt de juiste vaardigheden voor je toekomstige beroep. Ook weet je hoe je kunt blijven groeien én hoe je een goed leven op kunt bouwen.

Dit beloven we jou

 • We leren je om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw leren.
 • We leren je hoe je je hele leven kunt blijven leren.
 • We helpen je ontdekken hoe bijzonder de groene wereld is. Je krijgt daar respect en waardering voor. Zo kun je later helpen om groene problemen in de wereld op te lossen. Om te zorgen dat we onze beloften nakomen, maken we elke vier jaar een schoolplan . We vragen je ook regelmatig wat je vindt van de school. Is het onderwijs goed? Voel je je veilig? Jouw antwoorden helpen ons om de school nog beter te maken.

Leerjaar 1 en 2: wat doe je in de onderbouw?

In leerjaar 1 en 2 krijg je algemene vakken. Dat zijn bijvoorbeeld Nederlands, Engels, wiskunde en biologie. Daarnaast krijg je vakken in het brede profiel Groen. Dit zijn vooral praktijklessen. Je gaat aan het werk met natuur en milieu, gezonde voeding en duurzaamheid. Je leert over alles wat groeit en bloeit. En je leert hoe belangrijk ‘groen’ is in onze wereld. Aan het eind van het tweede leerjaar kies je of je verdergaat met de basisberoepsgerichte leerweg, de kaderberoepsgerichte leerweg of de gemengde leerweg. Ook kun je vakken op een ander niveau gaan volgen.  

Extra vakken leerjaar 1

In klas 1 worden extra vakken aangeboden. Bij je aanmelding kies je uit Paard, Beeld & geluid, creatief of outdoor. Je krijgt twee keer in de maand een dagdeel les in dit extra vak. Bekijk hier de extra vakken van leerjaar 1.

Leerjaar 3 en 4: wat doe je in de bovenbouw?

In leerjaar 3 beginnen we met het examenprogramma. Je volgt een vast lesprogramma met vakken als Nederlands, Engels en wiskunde. Je volgt ook verplicht het vak biologie of natuur/scheikunde 1 en het profielvak Groen. In sommige leerwegen kun je ook keuzevakken volgen. Meer informatie over het examenprogramma staat in het Programma van Toetsing en Afsluiting. In het Examenreglement staat informatie over examens, uitslagen, diploma’s en herkansingen.

Stage lopen

Je loopt stage om werkervaring op te doen. Zodat je goed weet wat je kunt verwachten als je later aan de slag gaat. Bekijk in het schema welke stages je gaat lopen.

“Onze school is kleinschalig, groen en creatief. Het is dé school voor leerlingen die gek zijn op dieren en alles wat met de natuur te maken heeft.”

Joanne Dogger, decaan

De lestabel

In deze tabel staat het aantal lessen per week, per vak en per klas. Een les duurt 50 minuten. Aeres biedt ook onderwijs buiten de school. Dan ga je bijvoorbeeld op stage, excursie of werkweek. Of je doet een opdracht in de omgeving van de school.

Klik hier voor lestabel

Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding

Op school is er veel aandacht voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB). Met LOB leer je goede keuzes maken voor opleidingen en werk. Nu, maar ook later in je leven.

Wat leer je bij LOB?

 • Je leert wat je kunt en waar je goed in bent. Welke vaardigheden heb je in huis?
 • Je leert wat je wilt, wat je belangrijk vindt en wat bij je past.
 • Je leert hoe je werk eruit kan zien en waar je je op je plek voelt.
 • Je leert goede keuzes maken in werk en opleiding.
 • Je leert netwerken: wie heb je nodig om je doelen te bereiken?

Je gaat ook veel nadenken over je ervaringen op school. Wat is er gebeurd en wat heb je daarvan geleerd?

LOB als rode draad

Je krijgt op school veel begeleiding. Ook daarin is LOB heel belangrijk. We begeleiden je op deze manieren:

 • Met LOB helpen we je om je talenten te ontwikkelen.
 • Met LOB ontdek je welke opleiding je na het vmbo wilt doen.
 • Met LOB helpen we je om zelf te kiezen welk werk je later wilt gaan doen.
 • Met LOB bereiden we je voor om actief mee te doen in de samenleving.

Wat heb je nodig voor je loopbaan?

In de onder- en bovenbouw leer je over alle loopbaancompetenties. Dat zijn de vaardigheden die je nodig hebt om met succes en plezier te gaan werken. In de onderbouw denk je veel na over wat je kunt en wilt in je leven. In leerjaar 3 en 4 is LOB extra belangrijk op de momenten waarop je een keuze moet maken. Voor een keuzevak bijvoorbeeld. Je kijkt naar je ervaringen in de praktijk en ontdekt wat echt bij je past. In het mbo ga je hier verder mee.

Hoe helpt je decaan bij LOB?

Je decaan helpt samen met je mentor om te kiezen uit vakken, opleidingen en beroepen. Zij geeft je informatie over mbo-opleidingen en open dagen.

Burgerschapsvorming

Bij Aeres VMBO leer je je plek nu én als volwassene in te nemen in de samenleving. Dat noemen we burgerschap. Je leert met respect en zorg met elkaar en de verschillen om te gaan. Bijvoorbeeld in projecten, in het klaslokaal of in de leerlingenraad. Door actief te zijn in de school, de omgeving van de school, door samen te werken, ruzies en conflicten uit te praten en te leren een eigen gefundeerde mening te vormen. Een belangrijk thema is aandacht voor leven op de aarde en duurzaamheid. Zo kun je nu en later in je leven bewuste keuzes maken.

“Leerlingen komen bij ons langs met allerlei dingen: als ze te laat zijn, de klas zijn uitgestuurd of als ze gewoon even willen kletsen. Worden ze ziek op school? Dan vangen wij ze op en bellen naar huis. Als leerling kun je bij ons ook terecht met allerlei vragen. Kun je een lokaal niet vinden? Of zoek je een docent? Zit je ergens mee? Kom dan bij ons langs, dan lossen we het samen op.”

Liesbeth de Jong, leerlingbegeleider en dagcoördinator

Onze ondersteuning

Het is belangrijk dat je je fijn voelt op school. We begeleiden je daarom goed. Heb je extra ondersteuning nodig? Dan kun je ook bij ons terecht.

Je eigen mentor Je hebt je eigen mentor. De mentor is de vaste begeleider van je klas. Heb je advies nodig over school of leren? Of zit je niet lekker in je vel? Dan kun je altijd eerst bij je mentor terecht. Hij of zij kent je goed en helpt je om een oplossing te vinden.

Dagcoördinator Voor praktische problemen ga je naar de dagcoördinator. Ben je te laat op school? Dan vertellen we dat aan de dagcoördinator. Als het nodig is, neemt hij of zij contact op met je ouders/verzorgers. De dagcoördinator bewaakt de rust en de sfeer op school en grijpt in bij conflicten.

Leerlingbegeleider Heb je hulp nodig bij het maken van huiswerk, het leren leren, het plannen of organiseren? Dan kan de leerlingbegeleider je hierbij helpen.

Extra hulp Heb je extra hulp nodig op school? Dan is de zorgcoördinator er voor jou. De zorgcoördinator zorgt dat je extra begeleiding krijgt. Heb je problemen die de school niet kan oplossen, dan schakelt de zorgcoördinator hulp van buiten in. In het schoolondersteuningsprofiel staat informatie over de verschillende soorten hulp. Bijvoorbeeld leer- en studiebegeleiding, huiswerkbegeleiding en hulp bij dyslexie of dyscalculie.

Samenwerkingsverband De verbinding Je hebt recht op onderwijs dat goed bij je past. Ook als je extra zorg of hulp nodig hebt. Dat heet passend onderwijs. Om dat te kunnen aanbieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Velp is aangesloten bij De Verbinding. Deze stichting maakt afspraken over de hulp die scholen bieden. De stichting bespreekt ook welke kinderen beter passen in het speciaal onderwijs. Meer informatie over het Samenwerkingsverband De Verbinding vind je op swvdeverbinding.nl.

De school

Veilig en gezond