Veilig en gezond

Het is belangrijk dat iedereen op school respectvol omgaat met elkaar en met de omgeving. Dat geldt voor leerlingen én leerkrachten. Zo voelt iedereen zich veilig op school en kan iedereen zichzelf zijn. Daardoor kun je met plezier leren. Als leerling heb je rechten én plichten: dingen die je mag en dingen die je moet. Die worden uitgelegd in het leerlingenstatuut.

Zo blijft de school (en jij!) veilig en gezond.

Dit zijn de belangrijkste regels op school

1. Pesten mag nooit Pesten mag nooit. We doen veel om pesten te voorkomen. In je mentorlessen praten we erover. We hebben een Protocol anti-pesten en we vertellen alle leerlingen over de gevolgen van pesten. Als we zien dat iemand pest, grijpen we meteen in. Word jij gepest? Bespreek dat dan met je mentor of de dagcoördinator. Hij of zij probeert het zo snel mogelijk op te lossen. We hebben ook een aanspreekpunt bij pestgedrag, voor als de mentor niet beschikbaar is. 2. Een veilige school Voor iedereen willen we een veilige school zijn. We hebben daarom veel aandacht voor een prettige sfeer, voor jou, je medeleerlingen en alle andere medewerkers. Geweld gebruiken mag nooit. Ook niet digitaal. Wie wel gewelddadig is, wordt geschorst of van school gestuurd. We melden het ook bij de politie of we doen aangifte. Wapens zijn niet toegestaan. Wie een wapen gebruikt, wordt van school gestuurd. Wie spullen kapot maakt, betaalt zelf de schade. 3. Een gezonde school We willen een gezonde school zijn. Leerlingen die gezond eten en genoeg bewegen voelen zich beter en leren gemakkelijker! Daarom hebben we een gezonde kantine en organiseren we sportieve activiteiten.

Niet roken, geen alcohol en drugs: In de school en op het terrein mag je niet roken, geen alcohol drinken of drugs gebruiken. Ook tijdens schoolactiviteiten, zoals open dagen en schoolfeesten, mag dat niet. 4. Fotograferen en filmen op school met toestemming Je mag op school alleen foto’s of filmpjes maken als je docent dat goed vindt. 5. Gebruik websites op juiste manier Het internet gebruiken we als informatiebron en voor het opzoeken van extra informatie tijdens lessen. Je mag geen racistische of pornografische websites bezoeken. We controleren het gebruik van computers en websites regelmatig. 6. Gebruik social media op juiste manier Het is belangrijk om social media op een nette en respectvolle manier te gebruiken. De regels staan in het Protocol social media. 7. Draag passende kleding Natuurlijk mag je kleding dragen die bij je past. Maar kleding mag niet aanstootgevend zijn. Dat betekent bijvoorbeeld dat je niet te bloot gekleed mag zijn. Ook kwetsende teksten op kleding zijn niet toegestaan.

Veiligheid staat voorop, dus draag ook gepaste kleding tijdens de praktijklessen.

“Onze gymlessen zijn heel gevarieerd. Teamsporten, balsporten, turnen, hoogspringen: er komt van alles langs. Zo zorgen we dat er voor elke leerling iets bij zit.”

Jules van Meeteren - docent Lichamelijke Opvoeding

Een veilige school

Onze school moet voor iedereen een veilige en gezonde plek zijn. Daarom hebben we een aanpak voor veiligheid gemaakt. We houden ons daar streng aan. We kijken ook vaak of de aanpak nog goed werkt. Word je gepest op school? Dan kun je eerst terecht bij je mentor. Kun je hem of haar niet bereiken? Ga dan meteen naar het aanspreekpunt voor pesten op onze school. Elk jaar onderzoeken we wat leerlingen van de veiligheid op school vinden. De laatste keer kregen we een hoog punt: een 9,6. De resultaten staan op Scholenopdekaart.nl. Wil je meer lezen over onze aanpak voor veiligheid? Lees dan verder op de website:

Het onderwijs

Praktische informatie