Praktische informatie

Op deze pagina staat praktische informatie over onze school. Wat zijn de lestijden? Hoe meld je je ziek? De informatie staat in alfabetische volgorde op een rij.

Afwezig?

  • Ben je ziek of kun je om andere redenen niet bij de les zijn? Vraag je ouders/verzorgers dan om je dezelfde dag voor 8:30 afwezig te melden via absentievelp@aeres.nl of via 088 - 020 5200.
  • Kun je weer naar school? Dan melden je ouders/verzorgers je op de eerste schooldag weer beter.
  • Bezoek aan de tandarts, dokter of therapeut plan je zoveel mogelijk buiten schooltijd.
  • Word je ziek op school? Meld je dan bij de dagcoördinator. Die neemt dan contact met je ouders/verzorgers op.

Extra vakantie aanvragen

In de Leerplichtwet staan de regels voor het opnemen van extra vakantie buiten de schoolvakanties. Dat kan alleen als je ouders/verzorgers in de schoolvakanties geen vrij kunnen krijgen. Zij moeten de extra vrije dagen minimaal tien dagen van tevoren schriftelijk aanvragen bij een verzuimmedewerker. Dat kan via het verlofaanvraagformulier bij het overzicht vakantie en vrije dagen.

Beelden gebruiken

Op school maken we vaak foto’s en video’s om te laten zien wat we doen. Bijvoorbeeld tijdens activiteiten en lessen. Het kan dat jij op die beelden te zien bent. Natuurlijk gaan we voorzichtig om met foto’s en video’s. We plaatsen geen schadelijk beeldmateriaal en we gebruiken ook geen namen. We vragen je ouders/verzorgers om toestemming te geven voor het gebruiken van beelden waar jij op staat. Dat doen we via WIS Communicator. Deze toestemming is geldig tijdens je hele schooltijd. Willen je ouders later toch geen toestemming meer geven? Dan kunnen ze dat altijd aanpassen in WIS Communicator.

Vanaf 16 jaar geef je zelf aan of je toestemming geeft en gaat dit niet meer via je ouders/verzorgers.

Voor meer informatie Meer informatie over het omgaan met beeldmateriaal en privacy staat in het Protocol omgaan met gebruik beeldmateriaal en Privacyreglement Aeres.

Boeken en schoolspullen

De school betaalt je boeken en zorgt dat je de juiste boeken krijgt. Daarnaast heb je een aantal schoolspullen nodig, waaronder een agenda en gymkleding. Meer informatie voer boeken en schoolspullen vind je op:

Laptop

Zit je in klas 1, 2 of 3? Dan neem je een eigen laptop mee naar school.

Informatie op onze website en app

Onder het kopje Mijn Aeres op onze website staat informatie over roosters, vakanties en studieresultaten. Je kan hier ook je Aeres-mail openen. In It's learning staat het huiswerk wat je per les en per vak hebt.

Jaarplanning

Alle schoolactiviteiten van dit schooljaar staan in de jaarplanning.

Klachtenregeling

We willen graag dat jij en je ouders/verzorgers tevreden zijn over de school. Heb je klachten? Dan doen we er alles aan om die snel en goed op te lossen. Klachten kun je het beste eerst bespreken met de docent, mentor of teamleider. Meestal vinden we meteen een oplossing. Lukt dat niet? Dan volgt de klachtenprocedure. Je kunt hier meer over lezen in de Klachtenregeling.

Leerlingenraad

We vinden het fijn als jij en andere leerlingen actief meedenken over wat er gebeurt op school. Daarom hebben we een leerlingenraad.

Lesrooster en wijzigingen

Het lesrooster kun je vinden via Mijn Aeres. Zijn er wijzigingen in je rooster? Dan staat dat ook op de beeldschermen in de kantine.

Lestijden

Lesuitval

We hebben een aanpak voor lesuitval. De Centrale Ouderraad van Aeres VMBO is het daarmee eens. Je leest hier meer over in het Lesuitvalbeleid.

Openbaar vervoerverlof

Soms sluiten onze lestijden niet aan op de tijden dat het openbaar vervoer aankomt of vertrekt. Is er echt geen andere oplossing? Dan kan de schoolleiding je toestemming geven om de les later binnen te komen of om eerder weg te gaan.

Ouderadviesraad

Aeres VMBO heeft een Centrale Ouderraad. Deze raad komt op voor alle leerlingen en ouders/verzorgers van Aeres. Ook heeft Aeres VMBO Velp een eigen Ouderadviesraad.

Ouderavonden

Wij vinden goed contact met je ouders/verzorgers belangrijk. Daarom houden we tijdens het schooljaar regelmatig ouderavonden. Hier zie je wanneer deze informatieavonden zijn.

Rapporten

Op Eduarte vind je de cijfers, hier staan ook de rapportcijfers. Je krijgt aan het einde van het jaar een uitgeprint rapport. Op de website staat het Jaarrooster en toetsrooster.

Schoolverzuim

Je bent volgens de wet verplicht om aanwezig te zijn bij alle lessen. Daarom houden we goed bij of je aanwezig bent. En we zijn streng als je er niet bent. Heb je daar geen toestemming voor? Dan sturen we je ouders/verzorgers een brief. We vragen hen om contact met ons op te nemen. Als iemand vaak spijbelt, dan schakelen we de leerplichtambtenaar of jeugdarts in.

Schorsing en verwijdering

Het kan gebeuren dat een leerling zich zo slecht gedraagt, dat we hem of haar moeten schorsen. Het gaat dan bijvoorbeeld om discriminatie, drugsgebruik, diefstal of gewelddadig gedrag. In dat geval geldt het Protocol schorsing en verwijdering.

Sponsoring

We hebben regels voor sponsoring. Die passen bij de overeenkomst die het ministerie van OCW en onderwijsorganisaties samen hebben gesloten. Meer informatie vind je op: Convenant Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring.

Vakanties en vrije dagen

Verzekeringen

De school heeft vier verzekeringen afgesloten voor leerlingen: • Een aansprakelijkheidsverzekering. • Een ongevallenverzekering. • Een stageverzekering. • Een reisverzekering. Meer informatie over deze verzekeringen vind je hier.

Vrijwillige bijdrage

De overheid betaalt niet alle extra activiteiten en excursies op school. Daarom vragen we je ouders/verzorgers elk jaar om een financiële bijdrage. We verwachten dat ze die graag willen geven. De Centrale Ouderraad van Aeres bepaalt het bedrag. Jaarlijks kunnen je ouders/verzorgers aangeven aan welke schoolvoorzieningen en activiteiten ze willen bijdragen. De bijdrage is vrijwillig. Jij mag hoe dan ook meedoen met alle schoolactiviteiten.

• Ons reglement voor de bijdrage staat in het Reglement ouderbijdrage.

• De bedragen staan in de schoolnota.

Wijzigingen persoonlijke gegevens

Ga je verhuizen of krijgen je ouders/verzorgers een nieuw telefoonnummer? Laat het ons dan meteen weten. Je kunt dit doorgeven aan de administratie van de school via vmbo.velp@aeres.nl.

Veilig en gezond